X

Zapisz się do naszego newslettera, a pierwszy skorzystasz z wyjątkowych ofert

[ -> Zapisz sie

Regulamin kart podarunkowych

Regulamin Programu Karty Podarunkowej Partner AGD RTV

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki Programu aktywacji i użytkowania Karty Podarunkowej Partner AGD RTV, zwanej dalej Karta Podarunkowa.

 2. Wystawcą Karty Podarunkowej jest  firma Tajmax Mieczyński, Gracz, Liszka Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, adres 30-074 Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Kraków - Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000100017, o numerze NIP 677-002-10 -24, zwana dalej Organizatorem.

 3. Program Kart Podarunkowych Partner AGD RTV prowadzony jest w sklepach stacjonarnych sieci Partner AGD RTV objętych Programem, wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu oraz na stronie internetowej www.partneragdrtv.com.pl.

 4. Program Kart Podarunkowych Partner AGD RTV rozpoczyna się dniu 2 października 2017 roku i trwa do odwołania.  

 

§ 2 Informacje ogólne dotyczące Karty Podarunkowej

 

 1. Karta Podarunkowa wydana jest w formie plastikowej karty typu prepaid, która stanowi ekwiwalent gotówki i jest wystawiana na okaziciela. Karta Podarunkowa umożliwia dokonywanie zakupu towarów z oferty handlowej Partner AGD RTV w każdym sklepie stacjonarnym sieci Partner AGD RTV, wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, znajdującym się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 2. W Programie Karty Podarunkowej Partner AGD RTV klienci Partner AGD RTV mogą aktywować Karty Podarunkowe o nominałach 50, 100, 200 złotych lub ich wielokrotności, do łącznej maksymalnej wartości 10 000 złotych.

 3. Karta Podarunkowa nie jest kartą płatniczą.

 4. Zakup Karty Podarunkowej może być dokonany przez osoby fizyczne będące obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej jak również podmioty gospodarcze oraz instytucje z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


§ 3 Zasady użytkowania Karty Podarunkowej

 

 1. Karta Podarunkowa aktywowana jest w momencie dokonania wpłaty w kasie sklepu sieci Partner AGD RTV objętego Programem.

 2. Karta Podarunkowa może być realizowana do wartości jej nominału jednorazowo lub wielokrotnie podczas zakupów, których łączna wartość nie przekracza wartości nominału Karty Podarunkowej.

 3. Z chwilą rozliczenia środków z Karty Podarunkowej klient zobowiązany jest do jej zwrotu w sklepie, w którym dokonał realizacji Karty Podarunkowej.

 4. Karta Podarunkowa może być realizowana w okresie jej ważności, który wynosi 12 miesięcy od daty jej wydania.

 5. Karta Podarunkowa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów. 

 6. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę. 

 7. Jeżeli wartość zakupu jest większa niż nominał Karty Podarunkowej, różnicę można dopłacić w każdy akceptowalny w sklepie sposób płatności. Klienci mogą uzyskać informację, co do stanu konta swoich Kart Podarunkowych w kasach sklepów sieci Partner AGD RTV objętych Programem.

 8. Klientowi nie przysługuje zwrot różnicy pomiędzy wartością nominalną Karty Podarunkowej, a wartością dokonanych zakupów.§ 4 Odpowiedzialność Tajmax Mieczyński, Gracz, Liszka Spółka Jawna

 

 1. Tajmax Mieczyński, Gracz, Liszka Spółka Jawna nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały zagubione lub uszkodzone po ich wydaniu klientowi. 

 2. Tajmax Mieczyński, Gracz, Liszka Spółka Jawna nie umożliwia klientowi zgłoszenia zablokowania Karty.

 3. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Partner AGD RTV będą rozpatrywane w drodze pisemnej w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez klienta. Reklamacje klient może złożyć w sklepie stacjonarnym objętym Programem bądź pod adresem e-mail kontakt@partneragdrtv.com.pl z tematem wiadomości „Karta podarunkowa”.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 

 1. Tajmax Mieczyński, Gracz, Liszka Spółka Jawna zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny. Zmiany zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.partneragdrtv.com.pl oraz będą do wglądu w sklepach stacjonarnych sieci Partner AGD RTV objętych Programem.

 2. Regulamin Programu Kart Podarunkowych dostępny jest w sklepach stacjonarnych sieci Partner AGD RTV biorących udział w Programie oraz na stronie sklepu internetowego www.partneragdrtv.com.pl.

 3. Uczestnik Programu oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.

 4. W wypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

 5. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu wskazany jest Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

 6. Regulamin obowiązuje od dnia 2 października 2017 roku. 


Sklep biorące udział w promocji:
Kraków 30-074 Kazimierza Wielkiego 43 10:00-18:00 10:00-14:00 zamknięte
Kraków 31-860 Bieńczycka 168 9:00-17:00 9:00-13:00 zamknięte
Wieliczka 32-020 Powstania Warszawskiego 12 8:00-18:00 8:00-14:00 zamknięte
Kraków 30-443 ul. Józefa Marcika 16 9:00-20:00 9:00-20:00 10:00-19:00
Limanowa 34-600 Zygmunta Augusta 6 8:00-18:00 9:00-14:00 zamknięte
Szaflary 34-424 Zakopiańska 18 8:00-18:00 8:00-14:00 zamknięte
Kraków 30-011 Łokietka 14 10:00-19:00 10:00-14:00 zamknięte
Myślenice 32-400 Słoneczna 17 9:00-18:00 9:00-14:00 zamknięte
Nowy Sącz 33-300 ul. Magazynowa 7 9:00-19:00 9:00-16:00 10;00-16;00
Tarnów 33-100 Nowy Świat 55 9:00-18:00 9:00-14:00 zamknięte
Krosno 38-400 Podkarpacka 29 B 9:00-18:00 9:00-14:00 zamknięte
Kraków 31-752 Makuszyńskiego 18 9:00-17:00 zamknięte zamknięte
Sanok 38-500 Jagiellońska 50 9:00-18:00 9:00-14:00 zamknięte
Jędrzejów 28-300 11 Listopada 30 9:00-18:00 9:00-14:00 zamknięte
Ostrowiec Św. 27-400 Mickiewicza 24 9:00-18:00 9:00-14:00 zamknięte
Wadowice 34-100 Mickiewicza 24a 9:00-18:00 9:00-14:00 zamknięte
Trzebinia 32-540 Długa 61 9:00-17:00 9:00-14:00 zamknięte
Nisko 37-400 Wolności 6 9:00-18:00 9:00-14:00 zamknięte
Andrychów 34-120 Włókniarzy 1a 9:00-18:00 9:00-14:00 zamknięte
Stary Sącz 33-340 Morawskiego 4 8:00-17:00 9:00-13:00 zamknięte
Krzeszowice 32-065 Daszyńskiego 1 pon. 8:00-17:00 wt-pt 9:00-18:00 9:00-13:00 zamknięte
Kraków 31-807 os. Strusia 10:00-18:00 09:00-14:00 zamknięte
Łomża 18-400 Al. Legionów 60c 9:00-18:00 9:00-14:00 zamknięte
Zambrów 18-300 ul.Mazowiecka 2 9:00-18:00 9:00-14:00 zamknięte
Wysokie Mazowieckie 18-200 ul. Białostocka 4 9:00-18:00 9:00-14:00 zamknięte
Wysokie Mazowieckie 18-200 Rynek Piłsudskiego 79 9:00-17:00 9:00-13:00 zamknięte
Ostrów Mazowiecka 07-300 ul. Lubiejewska 17A 9:00-17:00 9:00-14:00 zamknięte
Wyszków 07-200 ul. Sowińskiego 66 10:00-19:00 10:00-17:00 zamknięte
Siemiatycze 17-300 ul. Górna 1 9:00-18:00 9:00-14:00 zamknięte
Siedlce 08-110 ul.Brzeska 91 9:00-18:00 9:00-14:00 zamknięte
Łuków 21-400 Ul. Międzyrzecka 72E 10:00-18:00 10:00-14:00 zamknięte
Łosice 08-200 ul.Piłsudskiego 17A 9:00-17.00 9:00-13:00 zamknięte
Bielsk Podlaski 17-100 ul. Mickiewicza 23 9:00-18:00 9:00-14:00 zamknięte
Ostrołęka 07-410 ul. 11 listopada 74 9:00-18:00 9:00-15:00 zamknięte
Pisz 12-200 ul. Warszawska 50 9:00-18:00 9:00-14:00 zamknięte
Bartoszyce 11-200 ul.Młynarska 11 9:00-17:00 9:00-14:00 zamknięte
Grajewo 19-200 ul. Ełcka 10 A 9:00-18:00 9:00-14:00 zamknięte
Augustów 16-300 ul. Wojska Polskiego 42C 9:00-18:00 9:00-14:00 zamknięte
Suwałki 16-400 ul. 1 Maja 2A 10:00-18:00 10:00-14:00 zamknięte
Gołdap 19-500 ul. Plac zwycięstwa 6 9:00-18:00 9:00-14:00 zamknięte
Sokółka 16-100 Osiedle Centrum 21 9:00-17:00 9:00-14:00 zamknięte
Iława 14-200 ul. Ostródzka 54 10:00-18:00 10:00-15:00 zamknięte
Chełm 22-100 ul. Lwowska 85 9:00-18:00 9:00-14:00 zamknięte
Przasnysz 06-300 ul. Piłsudskiego 2 9:00-18:00 9:00-14:00 zamknięte
Biłgoraj 23-400 ul. Kościuszki 71 9:00-18:00 9:00-14:00 zamknięte
Sokołow Podlaski 08-300 ul. Pisłudskiego 1 9:00-17:00 9:00-14:00 zamknięte
Ełk 19-300 ul. Targowa 2 10:00-19:00 10:00-15:00 10:00-14:00
Szczytno 12–100 ul. Polna 1 9:00-18:00 9:00-15:00 zamknięte
Olkusz 32-300 ul.Sławkowska 9 9:00-18:00 9:00-14:00 zamknięte
Brodnica 87-300 ul. Podgórna 63E 9:00-18:00 9:00-15:00 zamknięte
Stalowa Wola 37-450 ul. Komisji Edukacji Narodowej 47 9:00-20:00 9:00-20:00 10:00-18:00
Ostrów Wielkopolski 63-400 ul. Dworcowa 4 9:00-21:00 9:00-21:00 10:00-19:00
Mielec 39-300 ul. Wolności 44 9:00-18:00 9:00-16:00 zamknięte
Krosno II 38-400 ul. Czajkowskiego 96 9:00-18:00 9:00-16:00 10:00-15:00
Jarosław 37-500 ul. Pruchnicka 6a 9:00-19;00 9:00-16:00 10:00-15:00